Oferujemy Państwu instalacje zbiornikowe na gaz płynny z przeznaczeniem dla klientów indywidualnych jako przydomowe, przemysłowe oraz dla pomieszczeń inwentarskich. W zależności od potrzeb grzewczych oferujemy zbiorniki naziemne o pojemności:
- 2700 litrów - Qmax=30,0kW
- 4800 litrów - Qmax=50,0kW
- 6400 litrów - Qmax=60,0kW
W naszej ofercie są również zbiorniki na gaz płynny w wersji podziemnej. W przypadku dużych instalacji przemysłowych proponujemy łączenie zbiorników w baterie lub wykonanie stacji redukcyjnej z parownikami gazu.
 

instalacje_zbiornikowe

 
Oferujemy:
• projekt instalacji zbiornikowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
• dzierżawę lub zakup zbiornika,
• dowóz oraz posadowienie zbiornika,
• wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej w zakresie prac ziemno-budowlanych,
• nadzór budowlany w trakcie realizacji inwestycji,
• niezbędne uzgodnienia oraz przeglądy okresowe dzierżawionych zbiorników i urządzeń w ramach dozoru wykonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego,
• serwis zbiorników i urządzeń zewnętrznej instalacji przydomowej,
• terminowe dostawy gazu
• płatność  za dostawę gazu do zbiornika – jednorazowa lub ratalna.